Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Enversed Entertainment Center

 • De door Enversed Entertainment Center verstrekte tickets zijn voorzien van een unieke barcode. De tickets kunnen na betaling direct gedownload worden en worden ook verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
 • Enversed Entertainment Center is niet aansprakelijk als het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is of als de e-mailaccount niet werkt. Er bestaat in deze gevallen geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de ticketprijs.
 • Bij het verlaten van het Enversed Entertainment Center, maar in ieder geval aan het einde van de dag waarop het ticket is geactiveerd, vervalt de geldigheid van het ticket en van niet gebruikte onderdelen van een eventueel arrangement.
 • De ticketprijzen zoals genoemd op de website van Enversed Entertainment Center zijn niet bindend. Enversed Entertainment Center behoudt zich het recht voor om de ticketprijzen te wijzigen.
 • Het ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander ticket of anderszins inwisselbaar.
 • Het ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 • Met het betreden van het Enversed Entertainment Center ga je akkoord met het Enversed Entertainment Center Reglement dat integraal deel uitmaakt van deze voorwaarden.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de aankoop van tickets.
 • Op verzoek dient het ticket te worden getoond.
 • Bedrijfsmatige reserveringen worden pas bevestigd zodra een aanbetaling van 50% is voldaan. Alle reserveringen dienen voorafgaand bevestigd te worden.

Enversed Entertainment Center Reglement

Met het betreden van het Enversed Entertainment Center ga je akkoord met het Enversed Entertainment Center Reglement.

1. Toegangsbewijzen
Als je ons Enversed Entertainment Center wilt bezoeken, heb je een geldig toegangsbewijs nodig. Dit toegangsbewijs moet je tijdens je bezoek op verzoek tonen.

2. Algemene regels
In het Enversed Entertainment Center en op deze voorwaarden zijn de Nederlandse wet- en regelgeving en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van het Enversed Entertainment Center. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. Ook wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen en het op een gevaarlijke en/of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen zoals telefoons, drones, GoPro’s, selfiesticks etc., is niet toegestaan.

3. Dieren
Dieren zijn niet toegestaan. Enversed Entertainment Center heeft geen kennel waarin je je hond kunt achterlaten.

4. Aansprakelijkheid
Je betreedt het Enversed Entertainment Center op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Enversed Entertainment Center voor schade is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Enversed Entertainment Center. Enversed Entertainment Center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of vermissing van goederen die je zelf hebt meegebracht.

Heb je schade? Dan moet je deze aan de medewerkers van Enversed Entertainment Center tonen vóór het verlaten van het Enversed Entertainment Center en bovendien ben je verplicht om door het Enversed Entertainment Center een rapportage op te laten stellen over de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het opstellen van deze rapportage betekent niet dat Enversed Entertainment Center aansprakelijkheid erkent. Enversed Entertainment Center is in elk geval niet aansprakelijk voor schade als de melding van de schade plaatsvindt na het verlaten van het Enversed Entertainment Center.

In geval en voor zover Enversed Entertainment Center toch aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het door haar aansprakelijkheidsverzekeraar aan haar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het voor Enversed Entertainment Center geldende eigen risico.

5. Aanwijzingen en instructies
Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige borden naleven. De bedrijfsleiding is altijd bevoegd een VR-ervaring buiten bedrijf te stellen en te houden of het Enversed Entertainment Center volledig te sluiten. Dit geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de ticketprijs of enige andere vorm van schadevergoeding.

6. Kleding
Als je aanstootgevend gekleed bent of zodanig verkleed bent dat je geassocieerd of verward kan worden met een Enversed Entertainment Center medewerker, dan behouden wij ons het recht voor om je de toegang tot het Enversed Entertainment Center te ontzeggen.

7. Eigen eten en drinken
Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar het Enversed Entertainment Center.

8. Roken
Binnen het Enversed Entertainment Center geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

9. (Commerciële) activiteiten
Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder begrepen opnames, onderzoeken, reclame en collectes is in het Enversed Entertainment Center niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enversed Entertainment Center.

10. Cameratoezicht en actiefoto’s
Ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen is cameratoezicht aanwezig.

11. Overtreding
Overtreding van dit Enversed Entertainment Center Reglement kan ertoe leiden dat toegang tot het Enversed Entertainment Center wordt geweigerd of tot verwijdering uit het Enversed Entertainment Center en/of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie van de ticketprijs.

12. Controle
De bedrijfsleiding van het Enversed Entertainment Center behoudt zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid of, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier niet aan mee, dan kan dit leiden tot verwijdering uit het Enversed Entertainment Center.

13. Geschillen
Op deze voorwaarden zijn de Nederlandse wet- en regelgeving en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. In het geval van een geschil tussen jou en het Enversed Entertainment Center is de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant exclusief bevoegd om van die geschillen kennis te nemen.

14. Slotbepaling
De bedrijfsleiding beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit Enversed Entertainment Center reglement vermeld staan.

Annuleringsvoorwaarden

1. Annuleringsvoorwaarden bij initiële reserveringen voor 1 tot 26 personen

 1. Tot twee weken voor de boekingsdatum kan er kosteloos geannuleerd worden.
 2. In het geval van een volledige annulering wordt er, vanaf twee weken tot en met één week voor de boekingsdatum, 25% van het boekingsbedrag in rekening gebracht.
 3. In het geval van een volledige annulering wordt er, vanaf één week tot de boekingsdatum, 50% van het boekingsbedrag in rekening gebracht.
 4. Tot één week voor de boekingsdatum kan de groepsgrootte met tien personen omhoog of omlaag bijgesteld worden mits dit kenbaar wordt gemaakt én er voldoende capaciteit beschikbaar is.
 5. Vanaf één week tot drie dagen voor de boekingsdatum kan de groepsgrootte met vijf personen omhoog of omlaag bijgesteld worden mits dit kenbaar wordt gemaakt én er voldoende capaciteit beschikbaar is.
 6. Vanaf drie dagen voor de boekingsdatum kan de groepsgrootte met twee personen omhoog of omlaag bijgesteld worden mits dit kenbaar wordt gemaakt.
 7. In het geval dat het aantal personen omlaag wordt bijgesteld zijn, in het kader van restitutie, de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

2. Annuleringsvoorwaarden bij initiële reserveringen vanaf 27 personen en besloten evenementen

 1. Tot twee weken voor de boekingsdatum kan er kosteloos geannuleerd worden.
 2. In het geval van een volledige annulering wordt er, vanaf twee weken voor de boekingsdatum, 50% van het boekingsbedrag in rekening gebracht.
 3. Tot één week voor de boekingsdatum kan de groepsgrootte met tien personen omhoog of omlaag bijgesteld worden mits dit kenbaar wordt gemaakt én er voldoende capaciteit beschikbaar is.
 4. Vanaf één week tot drie dagen voor de boekingsdatum kan de groepsgrootte met vijf personen omhoog of omlaag bijgesteld worden mits dit kenbaar wordt gemaakt én er voldoende capaciteit beschikbaar is.
 5. Vanaf drie dagen voor de boekingsdatum kan de groepsgrootte met twee personen omhoog of omlaag bijgesteld worden mits dit kenbaar wordt gemaakt.
 6. In het geval dat het aantal personen omlaag wordt bijgesteld zijn, in het kader van restitutie, de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Kortingscodes

Voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door Enversed Entertainment Eindhoven B.V.De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
  2. Kortingscodes uitgegeven door Enversed Entertainment Eindhoven B.V. kun je gebruiken voor aankopen bij Enversed Entertainment Eindhoven B.V.
  3. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor reeds geplaatste boekingen.
  4. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
  5. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
  6. Indien de boeking wordt geannuleerd waarvoor je de kortingscode hebt gebruikt dan komt de korting te vervallen.
  7. Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
  8. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
  9. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
  10. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
  11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
  12. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
  13. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Het inwisselen van je kortingscode

 1. De voorwaarden en mogelijkheden voor gebruik verschillen per kortingscode. Lees daarom de kortingscode zorgvuldig.
 2. Ga naar enversed.com
 3. Ga naar ´Boek nu´. Klik op het product wat je wilt boeken en klik vervolgens op ‘’beschikbaar’’.
 4. Een pop-up verschijnt waarin je je kortingscode kunt inwisselen. Klik op ‘’Promo of voucher gebruiken’’ en voer jouw code in.
 5. Vervolg de stappen om jouw boeking af te ronden.